ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,
w związku z likwidacją kancelarii uprzejmie informuję że z dniem 4 maja 2017 roku w kancelarii po odwołanym Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie nie są prowadzone żadne postępowania. Wszelkie akta spraw niezakończonych zostały przekazane do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który dokona podziału spraw pomiędzy:
– Komornika Sądowego Grzegorza Juszczaka,
– Komornika Sądowego Michała Krajewskiego.
Komornicy po przyjęciu akt zawiadomią strony i trzeciodłużników o tym, że są właściwi do dalszego łącznego prowadzenia.

Komornik Sądowy Joanna Wróblewska

Zawiadomienie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rozpoczęto proces likwidacji kancelarii po odwołanym Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie. Komornik uprzejmie wnosi o rozważenie możliwości nie wnoszenia wniosków o wszczęcie egzekucji i skierowanie ich do innych organów egzekucyjnych działających przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie.

W czasie trwania likwidacji kontakt telefoniczny z kancelarią jest możliwy od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-13.00.

Komornik Sądowy Joanna Wróblewska