Zawiadomienie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rozpoczęto proces likwidacji kancelarii po odwołanym Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie. Komornik uprzejmie wnosi o rozważenie możliwości nie wnoszenia wniosków o wszczęcie egzekucji i skierowanie ich do innych organów egzekucyjnych działających przy Sądzie …