ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,
w związku z likwidacją kancelarii uprzejmie informuję że z dniem 4 maja 2017 roku w kancelarii po odwołanym Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie nie są prowadzone żadne postępowania. Wszelkie akta spraw niezakończonych zostały przekazane do Prezesa …