ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,
w związku z likwidacją kancelarii uprzejmie informuję że z dniem 4 maja 2017 roku w kancelarii po odwołanym Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie nie są prowadzone żadne postępowania. Wszelkie akta spraw niezakończonych zostały przekazane do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który dokona podziału spraw pomiędzy:
– Komornika Sądowego Grzegorza Juszczaka,
– Komornika Sądowego Michała Krajewskiego.
Komornicy po przyjęciu akt zawiadomią strony i trzeciodłużników o tym, że są właściwi do dalszego łącznego prowadzenia.

Komornik Sądowy Joanna Wróblewska